Z życia naszej szkoły

Logo projektu Erasmus+ "Let's Meet Together" 2015-2018 Logo projektu Comenius 2011-2014 Nasi Partnerzy Aktualności Harmonogram działań w ramach projektu na lata 2012-2014 Efekty współpracy międzynarodowej Wizyta we Włoszech Wizyta w Polsce Wizyta na Węgrzech Wizyta w Hiszpanii Wizyta we Włoszech 2014 Wizyta w Polsce 2014 Wizyta w Polsce 2015 Plan działań 2015-2018 Blog e-twinning Nowe logo projektu "Let's Meet Together" Wizyta na Węgrzech 2016 Regulamin wyjazdów Erasmus+ Wizyta na Litwie 2016 Wizyta Studyjna - Norway Grants Transnational Meeting Bailen 2017 Wizyta w Norwegii 2017 Wizyta na Węgrzech 2017 Eseje po wizycie w Hiszpanii, maj 2018

Współpraca międzynarodowa

Transnational Meeting Bailen 2017

Transnational Project Meeting in Spain in March 2017

In March 2017 took place the Transnational Project Meeting within the project Erasmus + „Let`s Meet Together…” The meeting was organized by the Spanish school IES Hermanos Medina Rivilla in Bailén in Andalusia. The meeting was, this time, only for headmasters, coordinators and teachers.

The teachers from all partners schools came to Bailén from Norway, Poland, Hungary, Turkey and Lithuania. The meeting was successful. We worked on the project documents and we discussed the products, their quality, the way of their sustainability  and dissemination. We prepared the survey for students for June. We were talking about videoconferences and the e-Twinning platform. Finally, we were discussing the meeting in Norway with students in May. The Norwegian school prepared the plan of activities. All teachers gave some suggestions to fulfill the projects` aims of the meeting.

During the Transnational Project Meeting we had the visit in the Town Hall Bailén and the meeting with Mayor of the city. The school IES Hermanos Medina Rivilla prepared this Transnational Project  Meeting on the high level. We appreciate their attitude to the preparation of the meeting.

These are some photos:

 

Międzynarodowe Spotkanie Projektowe  w Hiszpanii w marcu 2017 r.

W marcu 2017 roku odbyło się Międzynarodowe Spotkanie Projektowe w ramach realizowanego w naszej szkole projektu: Erasmus + Let`s Meet Together… Spotkanie zorganizowała szkoła w Hiszpanii: IES Hermanos Medina Rivilla w Bailén w  Andaluzji. Spotkanie było tym razem tylko dla dyrektorów, koordynatorów i nauczycieli.

Nauczyciele z wszystkich szkół partnerskich przyjechali do Bailén z Norwegii, Polski, Węgier, Turcji i Litwy. Spotkanie było bardzo udane. Pracowaliśmy nad dokumentami projektu i dyskutowaliśmy produkty, ich jakość, sposób ich rozpowszechniania i trwałość. Przygotowaliśmy ankietę dla uczniów na czerwiec. Rozmawialiśmy o wideokonferencjach i platformie e-Twinning.  Omówiliśmy wizytę w Norwegii w maju z uczniami naszych szkół. Szkoła norweska przygotowała plan wizyty . Nauczyciele podali swoje propozycje dotyczące wizyty, które dotyczą spełniania celów zawartych w projekcie.

Podczas Międzynarodowego Spotkania Projektowego  odbyło się również spotkanie w Urzędzie Miasta Bailén oraz spotkanie z merem miasta. Szkoła IES Hermanos Medina Rivilla przygotowała to spotkanie projektowe na wysokim poziomie.  Bardzo dobrze oceniamy ich zaangażowanie w przygotowanie.  

 

 

 

Napisz do nas

Jeśli masz jakieś pytania do naszej szkoły, wyślij wiadomość przy użyciu formularza kontaktowego.
Imię*:
Nazwisko*:
Twój e-mail*:
Pytania, uwagi*:
Proszę przepisać tekst z obrazka*:
wczytywanie danych z serwera, proszę czekać
* oznacza pole wymagane