Z życia naszej szkoły

Wiadomości Certyfikat Zespół ds. Promocji Zdrowia Program Wychowania Zdrowotnego Plan pracy Wiadomości, rok szkolny 2013/2014 Ewaluacja, rok szkolny 2013/2014 Koncepcja i standardy SzPZ Informacje dla rodziców Wiadomości, rok szkolny 2014/2015 Wiadomości, rok szkolny 2015/2016 Zajęcia kulinarne "Gotowanie moją pasją!" Wiadomości, rok szkolny 2016/2017 Wiadomości, rok szkolny 2017/2018 Wiadomości, rok szkolny 2018/2019

Koncepcja i standardy SzPZ

 

Szkoła promująca zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają:

  •   Dobremu samopoczuciu członków społeczności szkolnej,
  •   Podejmowaniu przez członków społeczności szkolnej działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi oraz tworzenia zdrowego środowiska.

Głównymi kierunkami działań są:

  •  Zdrowe środowisko fizyczne
  •  Edukacja do zdrowia
  •  Zdrowe środowisko społeczne

Koncepcja szkoły promującej zdrowie

            

 

 

W konstrukcji modelu Szkoły Promującej Zdrowie wykorzystano koncepcję „trójkąta” hierarhii potrzeb A. D. Maslowa. U podstawy tego trójkąta znajdują się dwa poziomy odpowiadające warunkom, jakie powinny być stworzone, aby działania podejmowane w Szkole Promującej Zdrowie były skuteczne.  W środkowej części modelu określono trzy główne kierunki działań. Górna część trójkąta, odpowiadająca oczekiwanym efektom, zamiast wierzchołka, jest otwarta, oznacza dalszy rozwój ludzi.

 

 

 

 

Standardy szkoły promującej zdrowie

 

Szkoła promująca zdrowie dąży do osiągania celów i realizuje zadania określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego i innych obowiązujących aktach prawnych i ponadto:

1.    Pomaga członkom społeczności szkolnej (w tym rodzicom) zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie.

2.   Zarządza projektami promocji zdrowia w sposób sprzyjający:

  • Uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu społeczności szkolnej (w tym rodziców) i społeczności lokalnej,
  • Skuteczności i długofalowości działań.

3.   Prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników oraz dąży do zwiększenia jej jakości i skuteczności.

4.   Tworzy klimat społeczny sprzyjający:

  • Osiąganiu satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników,
  • Zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników,
  • Uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej.

5.   Tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników.

 

Oprac. „Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia w szkole” zeszyt 10-11, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, red. prof. dr hab. Barbara Woynarowska, Warszawa 2006 r.

Napisz do nas

Jeśli masz jakieś pytania do naszej szkoły, wyślij wiadomość przy użyciu formularza kontaktowego.
Imię*:
Nazwisko*:
Twój e-mail*:
Pytania, uwagi*:
Proszę przepisać tekst z obrazka*:
wczytywanie danych z serwera, proszę czekać
* oznacza pole wymagane