Z życia naszej szkoły

Profil szkoły Dyrektor Szkoły Pracownicy administracji i obsługi

O Szkole

 

 

               WIZJA SZKOŁY

          Szkoła Podstawowa nr 15 w Częstochowie to szkoła nowoczesna, z bogatym zapleczem dydaktycznym oraz dostosowana do  współczesnych realiów i oczekiwań uczniów oraz ich rodziców. Szkoła nasza umożliwi wszystkim aktywne poznanie świata, nauczy wyrażania własnych poglądów, zapewni równy start w dorosłe życie. Realizując podstawowe cele wychowawcze, dydaktyczne i opiekuńcze będziemy dbać o dobrą atmosferę, kulturę pracy, wysoki poziom nauczania. Stworzymy możliwości  rozwoju  uczniom szczególnie uzdolnionym  jak i tym, którzy  mają trudności w nauce. W naszej działalności będziemy dbać o skuteczne zapobieganie problemom wychowawczym i niepowodzeniom szkolnym zwracając  szczególną uwagę na wszechstronne kształcenie osobowości naszych uczniów. Cała społeczność Szkoły Podstawowej nr 15 będzie tworzyła wizerunek i charakter szkoły, który zaprocentuje dla dobra uczniów oraz całego środowiska lokalnego.

 

              MISJA SZKOŁY


      W Szkole Naszych Marzeń każdy członek społeczności szkolnej: od dyrektora i nauczycieli poprzez uczniów wraz z rodzicami, aż po pracowników obsługi - jest OSOBĄ, człowiekiem wolnym, który świadomie wstąpił do tej społeczności i zdecydował się na jej współtworzenie.
      W tej szkole buduje się na najlepszych wartościach zaczerpniętych z polskiej tradycji i kultury, a także z chrześcijaństwa , ale uczy się też szacunku dla wszystkich tradycji i kultur w imię szeroko pojętej tolerancji.
      Celem, do którego każdy członek tej społeczności zmierza - w zakresie stosownym do swego miejsca i funkcji - jest to, aby absolwent szkoły był człowiekiem prawym, posiadającym rzetelną wiedzę, przygotowanym do godnego i mądrego życia.

      Nauczyciele i wszyscy pracownicy szkoły pomagają młodemu człowiekowi w rozwoju intelektualnym, fizycznym i moralnym. Uczniowie pracują nad zdobywaniem wiedzy i umiejętności oraz rozwojem swego intelektu i pełni człowieczeństwa. Młodzież otoczona jest miłością dorosłych, dorośli - otoczeni szacunkiem młodzieży.
      Każdy członek społeczności szkolnej jest świadomy, że wolność niesie za sobą trud odpowiedzialności za dokonywane wybory. Każdy ma świadomość swoich licznych praw, które są prawami każdego. Każdy ma też świadomość, że od niego zależy, czy społeczność ta będzie autentyczną wspólnotą ludzi, których stać na stawianie sobie wymagań i ofiarność wobec innych.
      W szkole panuje klimat pokoju, rzetelnej pracy i życzliwości. W Naszej Szkole prawość i mądrość są rzeczywistością, której się pragnie dla siebie i innych. Dialog i negocjacje są w tej szkole metodą na rozwiązywanie spraw trudnych i konfliktowych.
      Każdy, kto zaakceptował tę społeczność, jest przez nią akceptowany, jest tu u siebie. Tylko od nas zależy, jaka będzie sytuacja edukacyjna szkoły. Wszyscy, budujemy rzeczywistość sprzyjającą rozwojowi i uczeniu się.

 

                MODEL ABSOLWENTA
 

Absolwent Szkoły Podtawowej nr 15 w Częstochowie:

 • jest dobrze wykształcony, otwarty na wiedzę i świat,
 • posiada wiele różnorodnych umiejętności przydatnych w świecie współczesnym,
  • potrafi dobrze wykorzystać wiedzę w praktyce,
 • odznacza się takimi cechami jak: tolerancja, otwartość, życzliwość, komunikatywność, wrażliwość na drugiego człowieka,
  • identyfikuje się ze szkołą,
  • potrafi pracować w zespole,
 • jest świadomym obywatelem swojego kraju, wiernym tradycjom i obyczajom,
 • docenia nadrzędną wartość rodziny, której fundamentem jest miłość i odpowiedzialność. 

                                                                                                                                            Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 15

                                                                                                                                              mgr Tomasz Szczygłowski

Napisz do nas

Jeśli masz jakieś pytania do naszej szkoły, wyślij wiadomość przy użyciu formularza kontaktowego.
Imię*:
Nazwisko*:
Twój e-mail*:
Pytania, uwagi*:
Proszę przepisać tekst z obrazka*:
wczytywanie danych z serwera, proszę czekać
* oznacza pole wymagane