Z życia naszej szkoły

Jesteśmy jedną z najstarszych szkół w Częstochowie ROK JUBILEUSZOWY

Historia Szkoły

                Szkoła Podstawowa nr 15 znajduje się przy ulicy Wirażowej 8 w Częstochowie. Gdybyśmy mieli określić bliżej położenie, to możemy powiedzieć, że znajduje się obecnie na peryferiach miasta, w południowej jego części. Tak jest od 1977 roku, kiedy zmieniony został podział administracyjny kraju i część wsi Brzeziny została przyłączona do Częstochowy.

             Szkoła elementarna we wsi Brzeziny Duże gminy Huta Stara powstała z inicjatywy przedstawicieli zaborcy rosyjskiego i ludzi dobrej woli w roku 1880. Początkowo mieściła się w czworakach dworskich należących do Pana Wojciecha Kmity wydzierżawionych przez Gminę za sumę 30 rubli rocznie. Do szkoły uczęszczało 30 uczniów. Szkoła mieściła się w sali o powierzchni 4x5m. Obok było mieszkanie nauczycielskie o powierzchni 3x3m. W 1895 roku przeniesiono szkołę do budynku wydzierżawionego od Pana Mastalerza. Liczba uczniów wzrosła do 50. W 1904 roku z powodu zwiększenia się liczby uczniów mieszkańcy wsi uchwalili dobrowolny podatek na budowę nowej szkoły. Zebrano 275 rubli, lecz nie wykorzystano ich zgodnie z przeznaczeniem. W roku 1912 został zakupiony plac pod budowę nowej szkoły między innymi dzięki zapomodze uzyskanej od rządu rosyjskiego w wysokości 50% kosztów. Nie rozpoczęto jednak budowy nowej szkoły. Plac okazuje się za wąski, więc w roku 1923 wieś kupuje nowy od Pana Jana Woźniaka. W 1924 roku rozpoczęto budowę nowej szkoły.
5 stycznia 1926 roku rozpoczęły się zajęcia w nowym budynku. "Budynek szkolny wybudowany został w stylu góralskim. Na dole mieściły się dwie klasy lekcyjne, jedna większa sala ćwiczeń i zebrań wiejskich oraz biuro kierownika szkoły. Na górze było mieszkanie kierownika oraz jeden skromny pokój dla nauczycieli"  Do czterech oddziałów uczęszczało łącznie 111 uczniów. W 1928 roku zakupiono do szkolnej biblioteki pierwszych 10 woluminów. Od 1931 do 1945 roku kierownikiem szkoły był pan Franciszek Balsam. W roku 1933 utworzono w szkole oddział VI. W 1935 uczniowie wzięli udział w uroczystościach żałobnych po marszałku Józefie Piłsudskim. Grupa dzieci udała się do Krakowa i złożyła ziemię z placu szkolnego do urny na kopcu Marszałka Polski. 15 stycznia 1936 w Brzezinach Małych w salce wynajętej od Pana Franciszka Czerwika rozpoczęły naukę dzieci z łączonej klasy pierwszej i drugiej. W następnym roku uczniowie ci zostali przeniesieni do szkoły w Siwkach.
            3 września 1939 roku do Brzezin wkroczyły wojska hitlerowskie. W myśl rozporządzenia nowych władz rok szkolny miał rozpoczynać się 1 kwietnia. Z tym dniem wszyscy uczniowie zostali przesunięci klasę wyżej. Władze niemieckie zezwoliły na otwarcie niższych klas; uczono pisania, czytania oraz czterech podstawowych działań arytmetycznych. Nie było przymusu uczęszczania do szkoły.
            W roku 1945 szkoła rozpoczyna działalność. We wrześniu 1946 do Brzezin przybywa nowy kierownik szkoły Pan Marian Abramowicz, z małżonką.W październiku 1947 roku zorganizowano kurs wieczorowy dla chcących ukończyć szkołę podstawową. Od 1949 r. w szkole funkcjonuje siedem oddziałów, w tym dwa łączone - IV z V, VI z VII. Szkoła dysponuje 230 woluminami. 17 listopada 1952 r. do budynku szkoły doprowadzono prąd. W 1958 roku wybrano Komitet Budowy Szkoły. 4 grudnia zebrano na budowę szkoły 5688 zł z dobrowolnych składek mieszkańców. W kwietniu 1959 roku Komitet Rodzicielski zakupił pole pod budowę nowego budynku od Pana Jana Cierpiała. Uchwalono 39% podatek na budowę szkoły od rocznego dochodu gospodarstwa rolnego. Nawiązano ścisłą współpracę z ZGH "Sabinów". 12 maja 1962 roku Pani Władysława Abramowicz położyła pierwszą cegłę pod nowy budynek. W tym czasie Pan Marian Abramowicz występuje z projektem przebudowy fundamentów. Po licznych perturbacjach projekt zmieniono, a dzięki pomysłowi Kierownika Szkoły dziś mamy dodatkowe pomieszczenia szatnię, gabinet lekarski, bibliotekę i inne. Podczas prac budowlanych doszło do śmiertelnego wypadku" z powodu nieprzestrzegania przepisów BHP". 15 grudnia 1963 roku następuje uroczyste otwarcie szkoły i nadanie jej imienia majora Włodzimierza Mrozowskiego. 1 września 1964 roku w nowym budynku rozpoczyna nowy rok szkolny 333 uczniów i 10 nauczycieli. Od września 1966 roku powołano do istnienia klasę ósmą. Uczęszczanie do niej nie jest obowiązkowe, jednak uczęszcza do niej aż 39 chętnych. 24 czerwca żegna szkołę jej dobry duch, człowiek o niespożytej energii Pan Marian Abramowicz. Od września kierownictwo szkoły przejmuje Pan Wiktor Jończyk. W styczniu 1977 roku część Brzezin wraz z budynkiem szkoły zostaje włączona w granice administracyjne Częstochowy. Szkoła otrzymuje numer 15. W roku 1980 dyrektorem zostaje Pan Janusz Zimnoch, wielki miłośnik krzewienia kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Zauważana w środowisku jest działalność drużyny harcerskiej, której opiekunem jest Pani Alicja Starczewska. Od 1 września 1992 roku na stanowisko dyrektora powołana została Pani Teresa Pokorna. Od września 1999 roku, w związku z wprowadzą reformą oświaty, szkoła staje się sześcioletnią szkołą podstawową. Dzięki inicjatywie środowiska, za zgodą władz lokalnych, przy szkole powstaje oddział zamiejscowy Gimnazjum nr 16 w Częstochowie. W 2000 roku w szkole powstaje sala komputerowa z dostępem do Internetu. W roku 2002 dyrektorem szkoły zostaje Pani Anna Nanys. Od 1 września 2003 roku powstaje Zespół Szkół nr 2 w Częstochowie, w skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa nr 15 i Gimnazjum nr 23. W kwietniu 2005 r. szkole zostaje nadane imię Polskich Noblistów.  W 2011 roku dyrektorem Zespołu Szkół zostaje pan Tomasz Szczygłowski. Na podstawie zapisów reformy oświaty od 1 września 2017 roku Zespół Szkół im. Polskich Noblistów zostaje przekształcony w Szkołę Podstawową nr 15.

Napisz do nas

Jeśli masz jakieś pytania do naszej szkoły, wyślij wiadomość przy użyciu formularza kontaktowego.
Imię*:
Nazwisko*:
Twój e-mail*:
Pytania, uwagi*:
Proszę przepisać tekst z obrazka*:
wczytywanie danych z serwera, proszę czekać
* oznacza pole wymagane